Wat is en doet de HVN
Contact
OVERZICHT  WEBPAGINA's
Nieuwstadt
Links
ONS LAATSTE NIEUWS

Welkom
op de website van de

Heemkunde Vereniging Nieuwstadt
            


    De pagina's op deze website worden zonodig bijgewerkt (ideeën hiertoe blijven welkom).
    Ook worden regelmatig nieuwe pagina's toegevoegd (het is mogelijk wensen kenbaar te maken).
    Op de in de linkerkolom niet onderstreepte webpagina's kan (voorlopig) nog niet worden doorgeklikt.
    Vanaf dec.2013 kan vanuit het <Overzicht Weppagina's> naar de andere pagina's worden doorgeklikt.
    Op  het <Overzicht Weppagina's> is sinds jan.2014 aangegeven wanneer elke pagina is bijgewerkt.

    U kunt zich voorstellen dat wij uw opmerkingen en/of tips (zo mogelijk) graag zullen benutten.
    Stuur ze daartoe op naar Beheer Website (zie Contact)
.