Home

Verenigingsbijeenkomsten
Nieuwstadts dialect
Archief en depot
Buurten en Heemkunde

Contact
OVERZICHT WEBPAGINA's
NieuwstadtHeemkunde Vereniging Nieuwstadt  (HVN)

Doel: Bevordering van de beoefening en studie van de heemkunde in Nieuwstadt en omgeving.
Werkgebied: De voormalige Gemeente Nieuwstadt (zie Nieuwstadt)
                      met toen ook nog het gehucht Beukenboom, het complex Huis Millen en het pand Op de Vos

Secretariaat:  zie Contact

Bestuur:  P. L. M. van Hoof (Piet), voorzitter
                 J. M. Verkuijlen (Jo), vice-voorzitter
                C. M. Alberts (Toos), secretaresse
                F. J. Pijper (Folkert), penningmeester

Leden:   Contributie voor leden € 12,00 per jaar (inclusief email-nieuwsbrief),
                                voor gezinsleden (partners of inwonende basisschoolkinderen) € 6,00 per jaar,
                                voor studenten € 6,00 per jaar
               Met gebruik van verenigingsbibliotheek en -documentatiecentrum.
               Met gratis toegang tot lezingen en tentoonstellingen van de HVN.

Verenigingsbijeenkomsten:   Met ingang van 2013 in de vergaderruimte van sporthal De Sjirp, Burg.Willemeplein 1,
                                                elke 2e en 4e woensdag van de maand  20:00 - 22:00 uur.
               VOOR ONZE BIJEENKOMSTEN,   ZIE  Verenigingsbijeenkomsten

Tentoonstellingen:   Speciale tentoonstelling uitgaande van de HVN (om de paar jaren).
                                  Ondersteuning (met attributen en/of documentatie) van presentaties van Nieuwstadtse verenigingen.

Lezingen e.d.:   In aansluiting op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (meestal in april).
                          In het najaar een lezing of diavoordracht of film over een onderwerp m.b.t. Nieuwstadt.
                          Ondersteuning van het Huiskamerproject Nieuwstadt met film- en dia-presentaties.

Vitrines:   In de vitrines (in de bijeenkomstruimte in De Sjirp) een wisselende presentatie,
                  te bezichtigen tijdens de HVN-bijeenkomsten en tijdens openingsuren van de openbare bibliotheek.

Educatie:   Ondersteuning van studenten bij hun scriptie,
                   o.a. door het beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften, documentatie en foto's.
                   Ondersteuning van de basisschool bij projecten m.b.t. de plaatselijke/regionale geschiedenis.

Informatieverstrekking:   Vragen en/of ideeën zijn altijd welkom op onze verenigingsavonden en bij de bestuursleden,
                                            zie hiervoor onder Contact.


Bijgewerkt nov.2018