Home

Verenigingsbijeenkomsten
Nieuwstadts dialect
Archief en depot
Buurten en Heemkunde

Contact
OVERZICHT WEBPAGINA's
NieuwstadtHeemkunde Vereniging Nieuwstadt  (HVN)

Doel: Bevordering van de beoefening en studie van de heemkunde in Nieuwstadt en omgeving.
Werkgebied: De voormalige Gemeente Nieuwstadt (zie Nieuwstadt)
                      met toen ook nog het gehucht Beukenboom, het complex Huis Millen en het pand Op de Vos

Secretariaat:  zie Contact

Bestuur:  P. L. M. van Hoof (Piet), voorzitter
                 vacature, vice-voorzitter
                C. M. Alberts (Toos), secretaresse
                F. J. Pijper (Folkert), penningmeester
                 vacature, algemeen bestuursid

Leden:   Contributie voor leden € 12,00 per jaar (inclusief email-nieuwsbrief),
                                voor gezinsleden (partners of inwonende basisschoolkinderen) € 6,00 per jaar,
                                voor studenten € 6,00 per jaar
               Met gebruik van verenigingsbibliotheek en -documentatiecentrum.
               Met gratis toegang tot lezingen en tentoonstellingen van de HVN.

Verenigingsbijeenkomsten:   Met ingang van 2013 in de vergaderruimte van sporthal De Sjirp, Burg.Willemeplein 1,
                                                elke 2e en 4e woensdag van de maand  20:00 - 22:00 uur.
               VOOR ONZE BIJEENKOMSTEN,   ZIE  Verenigingsbijeenkomsten

Tentoonstellingen:   Speciale tentoonstelling uitgaande van de HVN (om de paar jaren).
                                  Ondersteuning (met attributen en/of documentatie) van presentaties van Nieuwstadtse verenigingen.

Lezingen e.d.:   In aansluiting op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (meestal op de 4e woensdag van april).
                          In het najaar een lezing of diavoordracht of film over een onderwerp m.b.t. Nieuwstadt.
                          Ondersteuning van het Huiskamerproject Nieuwstadt met film- en dia-presentaties.

Vitrines:   In de vitrines (in de bijeenkomstruimte/voormalige-kantine in De Sjirp) een wisselende presentatie,
                  te bezichtigen tijdens de HVN-bijeenkomsten en tijdens openingsuren van de voormalige kantine.

Educatie:   Ondersteuning van studenten bij hun scriptie,
                   o.a. door het beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften, documentatie en foto's.
                   Ondersteuning van de basisschool bij projecten m.b.t. de plaatselijke/regionale geschiedenis.

Informatieverstrekking:   Vragen en/of ideeën zijn altijd welkom op onze verenigingsavonden en bij de bestuursleden,
                                            zie hiervoor onder Contact.


Bijgewerkt dec.2020