Home
Nieuwstadt
Bekende Nieuwstadtenaren

Andreas Gielen
Burgemeesters te Nieuwstadt
Priesters in Nieuwstadt
Priesters uit Nieuwstadt
Veldwachter Tjeuke de Bao
Familie Hanssen-Rutten
Ons Remigrantenpaar
Jacobus Jorissen
Christiaan Muijres
Indiëgangers
Sjonger te Nieuwstadt

Freerk Klazes Sjonger was in 1845 geboren te Idzard (gemeente Weststellingwerf; Friesland) en werd op 15-1-1874 benoemd tot veldwachter te Nieuwstadt. In die tijd werd een veldwachter al in korte tijd een bekend figuur in een dorp ter grootte van Nieuwstadt. Hij zou echter op 10-9-1879 veroordeeld worden voor het tot drie maal toe incasseren van gelden die door de verschillende betrokkenen niet verschuldigd waren. Op grond hiervan kon hij niet langer als politieambtenaar in functie blijven.
In 1880 bleek hij herbergier te zijn aan de Limbrichterstraat in het huis met nummer 165 (de tegenwoordige café 'De Piep'); hij bleef dit tot zijn vertrek naar Venlo in 1882. In de periode 1880-1882 verbleef hij als arbeider te Venlo en keerde in 1882 te Nieuwstadt terug als opnieuw herbergier aan de Limbrichterstraat. In deze functie vinden we hem tot zijn overlijden in 1917 terug in Nieuwstadt, zei het met een korte onderbreking in 1914 toen hij even in Sittard woonde.

In de periode als herbergier had hij regelmatig inwonende familieleden uit Friesland (zie onderstaand schema). Daarvan is één nicht (Janke Sjonger) te Nieuwstadt getrouwd en na verloop van enkele jaren met haar man en kinderen naar Echt verhuisd. Een andere nicht  (Geeske/Maria Sjonger) echter zou het slachtoffer worden van een doodongelukkig schot.

                                                 Klaas Geerts Sjonger (1801-1849)
                                                     X  Jantje Reinders Piest
       _______________________│___________________  
      │                                                                                   │
  Freerk Klazes Sjonger (1845-1917)                              Geert Klazes Sjonger (1839-1903)
       1874-1879 veldwachter te Nieuwstadt                          X  Tjitske Joukes Koning (1847-?)
       1881-1882 arbeider te Venlo                                        │
       1882-1817 herbergier te Nieuwstadt                             │___Geeske / Maria Sjonger (1887-1905)
         X(1874)  Maria Margaretha Quix (1836-1913)           │            15-12-1899 t/m 1-1-1905 inwonend te Nieuwstadt
         X(1914)  Mechtild Schouten (1871-1946)                  │
                                                                                            │___Pieter Sjonger (1883-?)
                                                                                            │            15-12-1899 tot 30-6-1901 werkman te Nieuwstadt
                                                                                            │
                                                                                            │___Jauke Gurts Sjonger (1876-1920)
                                                                                            │            14-2-1901 tot 30-6-1901 werkman te Nieuwstadt
                                                                                            │
                                                                                            │___ Klaas Sjonger (1878-?)
                                                                                            │            14-2-1901 tot 30-6-1901 werkman te Nieuwstadt
                                                                                            │
                                                                                            │___ Janke Sjonger (1880-1921)
                                                                                                          22-2-1905 t/m 1906 dienstbode te Nieuwstadt
                                                                                                          X(21-1-1907) Willem Joseph Meuwissen (1866-1942)
                                                                                                           kregen 3 kinderen te Nieuwstadt
                                                                                                           verhuisden 15-3-1913 naar Echt

Geeske Sjonger, in Nieuwstadt 'Maria' genoemd, woonde vanaf december 1899 bij haar oom Freerk Sjonger in de herberg.
De 23-jarige in Nieuwstadt geboren en sinds kort in Luik wonende dienstknecht Jan Renier Hennen kocht nieuwjaarsdag 1905 in Maastricht een revolver met 11 patronen. Jongemannen maken graag indruk op meisjes in zijn algemeenheid en speciaal op een meisje dat zij persoonlijk leuk vinden. Renier bezocht nieuwjaarsavond 1905 de herbergiersfamilie Sjonger en nadat de bezoekers de herberg verlaten hadden speelde Jan Renier in zijn onervarenheid met de revolver. Renier zat met de familie bij de kachel. Sjonger zei "hier niet met zulke wapens in mijn herberg, daar moet ge mee naar buiten gaan". Vrouw Sjonger vulde aan "schiet niet, als ge ongelukken maakt is het te laat".
Plotseling viel een schot en riep de 17-jarige Maria "Renier je hebt me geschoten". Direct daarna rende Renier naar de pastoor. Veldwachter Cleven nam nog diezelfde nacht de revolver in beslag en Renier ging 's-morgens met hem naar de politie in Sittard. Lijkschouwing wees uit dat Maria dodelijk in de hartstreek was getroffen en de dood in een vrij kort tijdsbestek moest zijn ingetreden.
Renier (1881-1933) bekende zijn onvoorzichtig handelen. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden en vernietiging van de revolver.

Piet van Hoof / aug.2007 / aangevuld jan.2014