Home
Nieuwstadt
Bekende Nieuwstadtenaren

Andreas Gielen
Sjonger te Nieuwstadt
Burgemeesters te Nieuwstadt
Priesters in Nieuwstadt
Priesters uit Nieuwstadt
Veldwachter Tjeuke de Bao
Familie Hanssen-Rutten
Jacobus Jurrissen
Christiaan Muijres
Indiëgangers


Remigrantenpaar Muijres-Stelten

In de tachtiger jaren van de 19e eeuw zijn veel mensen vanuit Limburg naar de Verenigde Staten van Amerika geëmigreerd. Zoals bekend mag worden verondersteld waren daarbij verhoudingsgewijs vrij veel personen uit Nieuwstadt. Daaruit willen wij één stel belichten als bijzondere Nieuwstadters, namelijk het naar Nieuwstadt teruggekeerde emigrantenechtpaar Muijres-Stelten. Onder emigranten waren terugkeerders namelijk echte uitzonderingen.

De in 1847 in de Millenerstraat te Nieuwstadt geboren Frans Theodoor Muijres was in 1870 getrouwd met de in 1850 in de Staat te Nieuwstadt geboren Anna Margaretha Stelten. Frans Theodoor was geboren als vijfde van zeven kinderen in het gezin van Herman Muijres en Anna Gertrudis Meuwissen. Anna Margaretha was het eerste van acht in het gezin van Peter Theodoor Stelten en Maria Anna Quix geboren kinderen. Theodoor woonde als landbouwer-herbergier, met zijn gezin, in de Cremerstraat. Van de 10 kinderen die zij in de periode 1871-1886 in Nieuwstadt kregen waren er voor 1887 zeker vijf al vroeg gestorven. Met hun overgebleven kinderen emigreerden zij in 1887 via Rotterdam naar de USA. Zij werden in Amerika Frank en Margaretha genoemd en kregen daar nog twee zonen waarvan er één al jong is gestorven. Frank begon als dagloner in een gehuurd huis in Scott County en had vanaf 1904 een boerderij op ongeveer twee mijl ten oosten van Chaska (Carver County, Minnesota, USA). Het ouderpaar keerde in juli 1924 vanuit Los Angeles (Clifornië, USA) terug naar Nederland, verbleef bijna 2 maanden in de Odastraat in Sittard, woonde vanaf 18 september 1924 in de straat van waaruit zij eerder geëmigreerd waren ( de Cremerstraat te Nieuwstadt) en vestigde zich in 1925 in de Haverterstraat te Nieuwstadt (op het tegenwoordige huisnummer 15).  Theodoor overleed op 16 maart 1930 in Nieuwstadt, ver van zijn in Amerika achtergebleven kinderen. Op 14 maart 1936 verhuisde Anna Margaretha naar Susteren waar zij op 22 mei 1941 kwam te overlijden.

                                     

- Zoon Herman (geboren in 1871) is in 1893 genaturaliseerd, trouwde ca.1894 met de in New York geboren Sophia Roers en kreeg 3 kinderen waarvan er slechts één de volwassen leeftijd bereikte. Herman was eerst brouwer in de Rocky Mountain Brewery te Denver en daarna gedurende 30 jaren in de Maier Brewery te Los Angeles. Zijn vrouw overleed in 1934 en hijzelf in 1935 (op 64-jarige leeftijd), beiden in Los Angeles (California).

- Dochter Anna Gertrudis (geboren in 1875) werd in Amerika Gertrude genoemd, trouwde ca.1894 met de uit Soldin (tegenwoordig Myslibórz in Polen) afkomstige William Joseph Ruetten en zij kregen twee dochters. William werkte aan het spoor in North Dakota en had voor zijn gezin een huis ter beschikking in Burlington. Gertrude overleed in 1913 op 38-jarige leeftijd in Minot (North Dakota) aan verwondingen en de opvolgende complicaties opgelopen toen zij bij een reis voor het kopen van levensmiddelen, tengevolge van het op een verkeerd moment omzetten van een wissel, van de spoorwagon af was geslingerd. Haar weduwnaar hertrouwde met haar zus Maria Odilia.

- Dochter Maria Odilia (geboren in 1880) trouwde in 1913 met William Joseph Ruetten, de weduwnaar van haar zus Anna Gertrudis. Zij kregen samen nog een dochter. Maria Odilia overleed al in 1920 en de dubbele weduwnaar (van haar en haar zus) hertrouwde in 1921 met Catherine Elizabeth Powers waarvan hij ook nog een zoon kreeg. Hij overleed in 1956 in Shakopee (Minnesota).

- Zoon Willem (geboren in 1883) en dochter Anna Maria (geboren in 1886), die (volgens het Bevolkingsregister) ten tijde van de emigratie in Nieuwstadt nog in het ouderlijk gezin vermeld waren, zijn niet bekend bij de nazaten in Amerika. Dientengevolge is in op Amerikaanse gegevens gebaseerde correspondentie en publicaties steeds sprake van slechts drie geëmigreerde kinderen. Opmerkelijk is dat de emigrantenlijst van Robert P. Swierenga het emigrantengezin van Frans Theodoor Muijres en Anna Margaretha Stelten in het geheel niet vermeldt. Intussen blijkt de emigranten-specialiste bij uitstek, Irma Lommen-Salden, het overlijden (op 8-4-1893 te Stearns  in Minnesota) gevonden te hebben van ene William Muyres, wat bijna niet anders dan op onze Willem betrekking kan hebben. Met betrekking tot Anna Maria weten we dat zij op 5-6-1900 niet meer in het ouderlijk huis woonde, maar verder tasten we nog volledig in het duister.

- Zoon John Frank werd in 1888 geboren in Minnesota, trouwde in 1911 met de uit Shakopee afkomstige Clara Ellen Lenzmeier en zij kregen twee zonen. John Frank was handelaar in kunstmeststoffen. John F. scheidde al vóór 1920, zijn kinderen woonden bij zijn 1e vrouw, hij hertrouwde rond 1935 en overleed in 1952 in het ziekenhuis van Lynwood (California). Zijn 1e vrouw was hertrouwd in 1922 en overleden in 1946 in Los Angeles County (California).

Bij hun vertrek naar Amerika liet Frans Theodoor zijn moeder, zijn zus Odilia en zijn broers Goswinus, Bartholomeus en wellicht Jan Joseph achter; Anna Margaretha liet eveneens haar moeder, haar zus Maria Anna en haar broers Willem en Joannes Lambertus achter. Bij hun terugkeer vanuit Amerika lieten zij daar hun zoon Herman (met vrouw en zoon), hun zoon John Frank (met zijn ex-vrouw en 2 kinderen) en schoonzoon William Joseph Ruetten (met 3 dochters en 1 zoon) achter alsmede de graven van de dochters Anna Gertrudis en Maria Odilia, van zoon Francis en waarschijnlijk ook van de in 1886 geboren dochter Anna Maria. Bovendien liet Anna Margaretha de haar naar Amerika vooruit gereisde broer Godfried en de haar nagereisde moeder en broers Willem en Lambert achter. Het echtpaar Muijres-Stelten had er kennelijk veel voor over om hun laatste jaren te kunnen doorbrengen in hun geboortestreek als we ons realiseren wat zij er allemaal voor hebben moeten achterlaten.

De eerlijkheid gebied om niet onvermeld te laten dat ze bij hun terugkeer ook naaste familieieden terugzagen, namelijk Frans Theodoor ontmoette zijn broer Meef met 5 kinderen en 3 kinderen van broer Goswinus, terwijl Anna Margaretha het gezin van zus Maria Anna weer ontmoette.

Bronnen en literatuur:
- burgerlijke stand van Nieuwstadt.
- bevolkingsregisters van Nieuwstadt.
- het boek ‘Peter Stelten Family in America’, in 2003 uitgegeven door Irene Powers (een hunner nakomelingen).
- Irma Lommen-Salden, ‘Landverhuizers uit de Westelijke Mijnstreek’, uitgave 2010, in de reeks
  ‘Monografieën in het land van Sittard’.
- Mededelingen van Irma Lommen-Salden uit haar emigrantenonderzoek; opgemerkt mag worden dat zij als emigrantenspecialiste vanuit Limburg zelfs meer details over de Amerikaanse periode te voorschijn weet te halen dan de in Amerika wonende nakomelingen.

April 2015 / P.v.Hoof