Home

Geschiedenis
Beeldbepalende elementen
Bekende Nieuwstadtenaren
Het 37e Neustadt in Europa
Nieuwstadt als stad
Appelzènge
Literatuur

Wat is en doet de HVN
Contact
OVERZICHT WEBPAGINA'sNieuwstadt


De Nieuwstadtenaren vierden in 1977 het feit dat Nieuwstadt al op 3-8-1277 in een akte was vermeld en dus 700 jaren bestond. Bovendien is een akte van 12-12-1277 bezegeld met onder andere het zegel 'sigillum nove ville apud Helsene comitis Gelrensis', hetgeen betekent 'zegel van Nieuwstadt te Helsene van de graaf van Gelder'. Na de komst van de Fransen (in 1796) werd  Nieuwstadt een zelfstandige gemeente.

Intussen heeft dr.Venner een akte van 15-7-1242 opgespoord waaruit blijkt dat Nieuwstadt toen al bestond. Voor de redenering dat Nieuwstadt zich toen al in een ver gevorderd stadium van stadswording bevond zie op de pagina <Nieuwstadt als stad>.

Het werkgebied van de HVN omvat de voormalige Gemeente Nieuwstadt zoals weergegeven in onderstaande plattegrond.