Home
Nieuwstadt

Beeldbepalende elementen
Bekende Nieuwstadtenaren
Het 37e Nieuwstadt in Europa
AppelzengeLiteratuur

 Dijk, A. H. van - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwstadt (1922) 1942-1981.
 Diriken, Pierre - Religieus erfgoed in Haspengouw - blz.138+139+176.
 Engeland, J. van - "De Moardkoel" te Nieuwstadt.
 Flink,Klaus & Thissen, Bert - De Gelderse steden in de Middeleeuwen, in: Het Hertogdom Gelre, Utrecht 2003, blz.207-245.
 Janssen, Wilhelm - De geschiedenis van Gelre tot het Tractaat van Venlo in 1543, in: Geschiedenis en cultuur van het hertogdom
                              Gelre, Geldern 2001, blz.13-28.
 Mulken, W. van - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwstadt 1800-1941.
 Pernot, R.A.J.G. - Bepleistering van gevels in de omgeving Sittard ca.1900, in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold,
                              uitgave 1990, blz.64 t/m 76.
 Venner, drs.G. - Rond de akte van 1277, in: Nieuwstadt van stad tot dorp, uitgave Nieuwstadt 1977, blz.10-13.
 Venner, drs.G. - De stedelijke periode van Nieuwstadt, in: Nieuwstadt van stad tot dorp, uitgave Nieuwstadt 1977, blz.14-29.
 Venner, G. - Nieuw licht op de stadswording van Nieuwstadt, in: De Maasgouw, Jrg.103(1984), blz.145-150.
 Vleeshouwers, Math. - Beelden van scholen in Sittard, uitgave 2001.