Home
Nieuwstadt
Bekende Nieuwstadtenaren

Andreas Gielen
Sjonger te Nieuwstadt
Burgemeesters te Nieuwstadt
Priesters in Nieuwstadt
Priesters uit Nieuwstadt
Veldwachter Tjeuke de Bao
Ons Remigrantenpaar
Jacobus Jorissen
Christiaan Muijres
Indiëgangers
De familie Hanssen-Rutten,

onze tijdens de Tweede Wereldoorlog getalsmatig zwaarst getroffen famlie. 

 

 De in 1874 te Maasbree geboren, en eertijds in Tegelen gewoond hebbende, Willem Hubert Hanssen trouwde in 1898 met de in 1866 te Nieuwstadt geboren Maria Hubertina Rutten, dochter uit een geslacht dat al vóór 1723 in Nieuwstadt woonde.

 In dit gezin werden 6 kinderen geboren waarvan er twee al op jonge leeftijd kwamen te overlijden.  Zoon Hubertus Karel heeft al in 1927 het ouderlijk huis verlaten.  Dochter Maria Elisabeth trouwde in 1927 met de uit Mönchengladbach afkomstige, maar in Nieuwstadt opgegroeide, Gottfried Ludwig Paulus en kreeg met hem kinderen.  Zoon Peter trouwde in 1928 met de Sittardse Maria Catharina Hubertina Meulenberg, ging wonen in Sittard-Overhoven en kreeg 7 kinderen waarvan er één binnen 1 jaar kwam te overlijden.  Dochter Maria Helena trouwde in 1933 met Jakob Hermanns uit Millen, kreeg 3 kinderen en woonde in Nieuwstadt aan de Haverterstraat.

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dochter Maria Helena’s man Jakob Hermanns als Rijksduitser verplicht in Duitse krijgsdienst te treden.  En in 1944 waren de ouders Hanssen-Rutten, met dochter Maria Helena en haar 3 kinderen geëvacueerd in Sittard-Overhoven bij het daar aan de Rijksweg-Noord wonende gezin van zoon Peter met zijn vrouw en 6 kinderen.  Bij het bombardement van 17-12-1944 op Sittard zouden alle in de kelder aanwezige 14 personen van deze familie omkomen.

         

            Het gebombardeerde pand te Sittard                                en een detail daarvan

 Op het monument voor oorlogsslachtoffers in Nieuwstadt staan het echtpaar Hanssen-Rutten en dochter Maria Helena met haar 3 kinderen daar zij als inwoners van Nieuwstadt waren geevacueerd in Sittard.  Het gezin van zoon Peter woonde niet meer in Nieuwstadt en staat dus niet op het monument voor inwoners van  Nieuwstadt.  

      

 Het gezin van zoon Peter (met zijn vrouw en hun 6 kinderen) staat dus in Sittard op het monument bij begraafplaats Wehrerweg:  

      

 

 Alleen het gezin van dochter Maria Elisabeth,  de inmiddels weduwnaar van dochter Maria Helena  en waarschijnlijk zoon Hubertus Karel  zouden de oorlog overleven.  

 Maria Elisabeth werd in 1958 weduwe, overleed in 1997 en werd begraven in Nuth.

 Maria Helena’s weduwnaar Jakob Hermanns keerde na de oorlog terug naar Nieuwstadt en trouwde in 1947
met de uit Isenbruch afkomstige weduwe Agnes
Busch-Stelten. Agnes bracht uit haar eerste huwelijk 3 kinderen mee, Jakob en Agnes gingen in Isenbruch wonen, kregen samen nog een zoon en Jakob zou in 1972 in Isenbruch overlijden. De weduwe Agnes Hanssen-Stelten is in 2002 overleden en begraven in Havert
(op de grafsteen vermeld als Agnes Hanssen).
                                                                 
dec.2014 / Piet van Hoof / sept. 2016