Home

Wat is en doet de HVN
OVERZICHT WEBPAGINA's
Nieuwstadt


Bereikbaarheid van de HVN

De HVN is als vereniging bereikbaar via het secretariaat.

Secretariaat:   post:   Grachtstraat 21, 6118 AA  Nieuwstadt
                         tel.:     046-485 30 49
                         email:  toos.alberts@home.nl


Daarnaast zijn er en aantal (bestuurs)leden bereikbaar m.b.t. hun taken binnen de vereniging.

Voorzitter:   Randenborgweg 51, 6118 GJ  Nieuwstadt
                     046-485 64 55
                     hoofnwstadt@home.nl

Penningmeester:   Haverterweg 47, 6118 EB  Nieuwstadt
                               Bankgirorekening  IBAN:   NL67 RABO 0136 8025 08
                                                           t.n.v. Heemkunde Vereniging Nieuwstadt
                                                            adres Haverterweg 47, 6118 EB Nieuwstadt

Beheer Depot:   J. M. Verkuijlen (Jo), 046-485 43 96
                                                            joverkuijlen@home.nl

Beheer Fotoarchief:   M. J. Alberts (Mia), 046-485 30 49
                                                                    mia.alberts.nst@gmail.com

Beheer Website:   hoofnwstadt@home.nl

Platkallers:   zie Nieuwstadts dialect

Redactie "Nieuwsbrief voor leden":   hoofnwstadt@home.nl