Home
Wat is en doet de HVN

Verenigingsbijeenkomsten
Nieuwstadts dialect
Archief en depot

OVERZICHT WEBPAGINA's
Buurten en Heemkunde

In het jaar 1976 keek Nieuwstadt vooruit naar het moment waarop gevierd zou kunnen gaan worden dat de akte, waarin Nieuwstadt als stad was vermeld, 700 jaar oud zou zijn. Zo’n gebeurtenis deed de harten opbloeien in zowel de verschillende buurten als bij de heemkundig geïnteresseerden. Het hoeft aldus niet te verwonderen dat in dat jaar zowel de buurtverenigingen als de heemkundevereniging werden opgericht.
In het vooruitzicht op de 40-jarige jubilea van de buurten is door de gezamenlijke buurten de Stichting 40 jaar Buurten Nieuwstadt opgericht met als doel een feest te organiseren door en voor de Nieuwstadtse verenigingen. De vraag van die stichting aan de heemkundevereniging om medewerking te verlenen door zich een dag als vereniging te presenteren is welwillend tegemoet getreden.
 
Het 40-jarig jubileum van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt is in het weekend van 30 april en 1 mei 2016 gevierd (als onderdeel van de festiviteiten rond ’40 jaar buurten’).
Daarbij is de straatnaam 'Op de Losplaats' onthult met ondersteuning van de schutterij Broederschap van St.Jan.
De toneelvereniging 'Oppe Plenk' voerde op beide dagen een wagenspel op.
Belangstellenden konden bovendien deelnemen aan een dorpswandeling onder leiding van Nieuwstadts stadsgids Jan Cox .
In de tweedaagse tentoonstelling van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt werd speciale aandacht geschonken aan diverse onderwerpen zoals de oude kerkgewaden, de uit Nieuwstadt afkomstige kluizenaars, de archeologische vondsten uit Nieuwstadt, relikten uit het mijnverleden, de procesverbalen van veldwachter Tjeuke Lorens, 40 jaren buurten en 40 jaren heemkundevereniging. Daarnaast werden weer oude films vertoond en kon een lezing over het mijnverleden worden bijgewoond.

De vruchtbare samenwerking tussen de buurtverenigingen en de heemkundevereniging werd aldus 40 jaren na 'Nieuwstad-700' nog eens dunnetjes overgedaan zoals dat heet.


PvH / juni 2017