Home
Nieuwstadt

Andreas Gielen
Sjonger te Nieuwstadt
Burgemeesters te Nieuwstadt
Priesters in Nieuwstadt
Priesters uit Nieuwstadt
Veldwachter Tjeuke de Bao
Familie Hanssen-Rutten
Ons Remigrantenpaar
Jacobus Jorissen
Christiaan Muijres
Indiëgangers


Beeldbepalende elementen
Het 37e Nieuwstadt in Europa
Nieuwstadt als stad
Appelzenge
LiteratuurBekende Nieuwstadtenaren

In dit verband verstaan wij onder Nieuwstadtenaren alle personen die hun hele leven of slechts een deel daarvan in Nieuwstadt hebben gewoond.
Alhoewel het begrip bekendheid een relatief begrip is hebben wij gemeend er geen exacte criteriagrenzen voor te moeten vastleggen. Het kan dus gaan om een landelijke, regionale of zelfs slechts plaatselijke bekendheid. Ook kunnen hier zijn opgenomen personen die op een wat uitzonderlijke wijze door het leven zijn gegaan (ook al hebben zij daarmee geen echte bekendheid verworven).