Home
Wat is en doet de HVN

Verenigingsbijeenkomsten
Nieuwstadts dialect
Buurten en Heemkunde

OVERZICHT WEBPAGINA's


Archief en depot

Het HVN-archief omvat o.a.:
 - de laatste aanwinsten voor onze bibliotheek alsmede de meest gebruikte naslagwerken
 - een fotoarchief in hoofdzaak met betrekking op Nieuwstadt en omgeving
 - een documentatiearchief geordend op onderwerp
 - een bidprentjesverzameling alfabetisch lexicografisch geordend op naam van de overledenen
          en een tweede serie geordend op naam van de partner(s) van de overledenen
          uit de dubbelen stellen wij exemplaren beschikbaar bij behoefte van onze leden
 - een verzameling gelegenheidsprentjes m.b.t. bijvoorbeeld eerste communie, vormsel, priesterwijdingen, enz.

In het Depot vinden we diverse voorwerpen uit de geschiedenis van Nieuwstadt zoals:
 - een bibliotheek van boeken en tijdschriften m.b.t. de regionale geschiedenis
 - een verzameling rouwbrieven (feitelijk nog slechts het begin van een verzameling)
 - het plaatselijk huis-aan-huis-blad 'Van Hoes Tot Hoes' vanaf  de eerste uitgave.
 - van de voormalige Gemeente Nieuwstadt de burgemeestersstoel, lezenaar, ambtsketen van burgemeester Corten, enz.
 - van het houtsnijwerk van Zefke Cleven een harp
 - diverse oude gebruiksvoorwerpen
 - archeologische vondsten zoals uit de omgeving Witham, in de buurt van de Krekelzankweg, enz.