PHome
Nieuwstadt
Bekende Nieuwstadtenaren

Sjonger te Nieuwstadt
Burgemeesters te Nieuwstadt
Priesters in Nieuwstadt
Priesters uit Nieuwstadt
Veldwachter Tjeuke de Bao
Familie Hanssen-Rutten
Ons Remigrantenpaar
Jacobus Jorissen
Christiaan Muijres
IndiëgangersAndreas Gielen

Andreas Gielen heeft zijn bekendheid te danken aan zijn kluizenaarschap in het Belgische Helshoven.

Helshoven, ook wel het "Lourdes van Haspengouw" genoemd, vormt al meer dan 7 eeuwen een rustpunt voor pelgrims. Al in 1254 werd op het kruispunt van de Herk en de de Gallo-Romeinse heerbaan Tongeren-Bavai een gasthuis met kapel opgericht. De in 1574 afgebrande kapel werd in 1661 heropgebouwd. De uit Helshoven afkomstige broeder-kluizenaar (in België spreekt man van broeder-eremiet) Gerardus van Deventer bouwde in 1674 achter de kapel een kluis en nam er zijn intrek. Na een onderbreking in de Franse tijd werd de kluis in 1817 opnieuw in gebruik genomen totdat de 15e en laatste kluizenaar, Andreas Gielen, er in 1908 kwam te overlijden. De kluis was in 1925 zodanig vervallen dat besloten werd deze af te breken, echter met behoud van de kapel. De kapel is sinds 1921 verbonden aan de kerk van Groot-Gelmen en behoort momenteel tot de cultuurtoeristische toppers van de Haspengouw.


     Afvaardiging van de HVN
                Schilderij van de kapel en kluis te Helshoven                     Afvaardiging uit Nieuwstadt bij het standbeeld

Naast de kapel van Helshoven staat het levensgroot standbeeld van Andreas Gielen (hoogte 1,70 m.) dat op initiatief van de uit Helshoven afkomstige en in St.Truiden wonende architect Dubois, door beeldhouwer Dirk Claesen uit Heers is vervaardigd aan de hand van een door Willy Pfeiffer van Andreas gemaakte foto bij gelegenheid van diens 50-jarig jubileum als kluizenaar.
Het standbeeld werd op 15-5-1988 geplaatst, op 15-8-1988 ingehuldigd en in tegenwoordigheid van een afvaardiging van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt in 2008 (bij gelegenheid van de 100-jarige sterfdag) namens de HVN mede-onthuld door Piet van Hoof.


  

Andreas was rond 1848 tijdens zijn militaire dienst bij de Limburgse Jagers (onder kapitein Janssen) ten gevolge van een ernstige ziekte zo goed als blind geworden. Hij heeft daarna de gelofte gedaan kluizenaar te zullen worden als hij mocht genezen. In de periode 1850-1852 was hij werkzaam als dienstknecht op Huis Witham in zijn geboorteplaats Nieuwstadt.
Andreas heeft het licht van zijn ogen op wonderbaarlijke wijze teruggekregen en vernomen dat broeder Kubben, die sinds 1817 kluizenaar was in Helshoven (B), graag een metgezel zou hebben. Dit alles vormde de aanleiding voor het besluit van Andreas om zijn gelofte na te komen, op 29-6-1852 in te treden in Helshoven en daar de kluizenaar Pieter Kubben te verzorgen tot diens dood op 2-4-1869.
Op 29-6-1902 vierde de bevolking van Helshoven het 50-jarig verblijf van Andreas als kluizenaar in Helshoven en mocht Andreas een altaarmissaal en een eikenhouten koorlessenaar in ontvangst nemen uit handen van ridder Frederik de Broman van kasteel Groot-Gelmen. Andreas stond onder de naam "Monfreer"bekend als volksgenezer die de recepten uit oude boeken haalde en de benodigde kruiden uit het bos. De bereide zalfjes deelde hij uit in mosselschelpen.
Andreas overleed in de vroege ochtend van 13-4-1908 als laatste kluizenaar in het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van de blijde Vrede.


2008 / Piet van Hoof / febr.2016